Narzędzia warsztatowe - oferta

A A A

Narzędzia i meble warsztatowe

Rodzaj: produkt

Stan: używany

Numer oferty:

Data dodania: 15.11.2016

Syndyk Masy Upadłości Remonty i Modernizacja Tramwajów PROTRAM - Wrocław Sp. z o.o. w upadłości ogłasza przetarg na sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości. 1. Mienie znajduje się we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 65. 2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty na warunkach określonych w Regulaminie Przetargu oraz wpłata wadium w wysokości stanowiącej 10% wartości przedmiotu oferty na rachunek w Banku Zachodnim nr konta 45 1090 2398 0000 0001 3284 8129, w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia. 3. Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać pod tel. 71 349-34-43, w biurze Syndyka we Wrocławiu przy ul. Trzemeskiej 6/7 w godz. od 11:00 do 15:00 oraz na stronie www.ardobiejewska.pl. 4. Oferty pisemne składać należy w zamkniętych kopertach na adres: Syndyk Masy Upadłości Remonty i Modernizacja Tramwajów PROTRAM – Wrocław Sp. z o.o. w upadłości, ul. Trzemeska 6/7, 53-679 Wrocław, z adnotacją „Przetarg”. 5. W razie nabycia ww. składników majątku w formie pakietów, których zawartość została szczegółowo opisana w Regulaminie Przetargu, nabywcy przysługuje bonifikata w wysokości 20% od wartości wyceny składników majątku. 6. Syndyk zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert oraz prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Dane firmy oferującej

Remonty i Modernizacja Tramwajów PROTRAM - Wrocław Sp. z o.o. w upadłości

ul. Trzemeska 6/7
53-679 Wrocław


Inne oferty tej firmy

ostatnio oglądane oferty

Narzędzia i meble warsztatowe

Syndyk Masy Upadłości Remonty i Modernizacja Tramwajów PROTRAM - Wrocław Sp. z...