Maszyny budowlane - oferta

A A A

Podnośnik widłowy GPW 30116G

Rodzaj: produkt

Stan: używany

Numer oferty: 6

Data dodania: 10.11.2017

Syndyk Masy Upadłości Remonty i Modernizacja Tramwajów PROTRAM - Wrocław Sp. z o.o. w upadłości ogłasza przetarg na sprzedaż z wolnej ręki składników masy upadłości. 1. Mienie znajduje się we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 65. 2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty na warunkach określonych w Regulaminie Przetargu oraz wpłata wadium w wysokości stanowiącej 10% wartości oszacowania netto przedmiotu składanej oferty na rachunek w Banku Zachodnim, nr konta 45 1090 2398 0000 0001 3284 8129, w terminie do dnia 24 listopada 2017r. (data, do której środki pieniężne muszą zostać zaksięgowane na wskazanym powyżej rachunku bankowym). 3. Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać pod tel. 71 349-34-43, w biurze Syndyka we Wrocławiu przy ul. Trzemeskiej 6/7 w godz. od 11:00 do 15:00 oraz na stronie www.ardobiejewska.pl. 4. Oferty pisemne składać należy w zamkniętych kopertach na adres: Syndyk Masy Upadłości Remonty i Modernizacja Tramwajów PROTRAM – Wrocław Sp. z o.o. w upadłości, ul. Trzemeska 6/7, 53 – 679 Wrocław, z adnotacją „Przetarg”, do dnia 24 listopada 2017r. (data wpływu oferty do biura Syndyka). 5. Oferty, które wpłyną do Biura Syndyka po dniu 24 listopada 2017r. nie będą rozpatrywane. 6. Mienie będące przedmiotem przetargu, można oglądać w miejscu jego składowania tj. w halach zlokalizowanych we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 65, w godz. od 11:00 do 14:00 po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu. 7. Majątek będący przedmiotem sprzedaży może zostać zakupiony jedynie w całości. 8. W razie nabycia ww. składników majątku w całości, Syndyk przewiduje możliwość rozłożenia ceny zakupu na raty stosując przy tym odpowiednią formę zabezpieczenia transakcji. 9. Syndyk zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert oraz prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Dane firmy oferującej

RMT PROTRAM - Wrocław Sp. z o.o. w upadłości

Trzemeska 6/7
53-679 Wrocław


Inne oferty tej firmy

ostatnio oglądane oferty

Podnośnik widłowy GPW 30116G

Syndyk Masy Upadłości Remonty i Modernizacja Tramwajów PROTRAM - Wrocław Sp. z...