Obróbka materiałów może przyjmować różną postać. Z jednej strony cięcie może być wykonywane z użyciem strumienia wody. Inny sposób to cięcie gazowe, które realizowane jest przy użyciu plazmy lub tlenu. Niezwykle skuteczną metodą staje się również cięcie wiązką laserowych promieni. Sprawdź czym charakteryzuje się taka forma obróbki, jakie są jej etapy oraz jakimi wadami oraz zaletami się ona cechuje!

Czym jest cięcie laserem?

Cięcie metali, wykonywane przy pomocy wiązki lasera, to jeden ze sposobów obróbki różnorodnych surowców i materiałów. Polega ono na wprowadzaniu energii w postaci tnącego strumienia we wskazane punkty. Cięcie laserem ma największe zastosowanie w przemyśle, jednak używa się go także w wielu innych branżach. Każdy typ cięcia, podobnie jak cięcie laserem, jest możliwe dzięki dostarczeniu energii z zewnątrz. Fundamentem takiej metody obróbki materiałów jest termiczne oddziaływanie, które sprawia, że materiał, na którym się pracuje, nabiera nowych kształtów lub dzieli się na mniejsze elementy. Takie termiczne działania mogą przyjmować postać sublimacji, topienia lub wypalania. Z jednej strony możliwe jest więc wykorzystywanie bardzo wysokiej lub bardzo niskiej temperatury. W praktyce, bardzo rzadko dochodzi do sytuacji, w której korzysta się tylko z jednej z powyższych metod. Zwykle dochodzi do kombinacji wszystkich trzech czynników. Niezwykle wpływa to na efekt cięcia. Trzeba pamiętać również o dokładności podczas cięcia, a także wykorzystywaniu maszyn i urządzeń wyróżniających się dobrą jakością.

Jakie materiały można obrabiać tą metodą?

Cięcie laserem jest niezwykle powszechną metodą. Takim właśnie sposobem można obrabiać wiele materiałów – zarówno metali, jak i niemetali. Są to na przykład:

 • stal niestopowa
 • stal wysokostopowa
 • aluminium
 • tytan
 • tworzywa sztuczne
 • drewno
 • ceramika
 • papier
 • tekstylia
 • szkło

Jakie są metody cięcia laserem?

O ile sama obróbka surowców może przyjmować różną postać, o tyle podobnie wygląda to w przypadku cięcia strumieniem laserowym. Cięcie laserem można w związku z tym podzielić na następujące metody: przez odparowanie, przez topienie i wydmuchiwanie, w wyniku generowania pęknięć technicznych oraz przez wypalanie. Pierwsza z tych metod wiąże się ze zmianą kształtu materiałów w wyniku jego odparowania. Jest to skutkiem działania zogniskowanej wiązki. Ten sposób można zastosować do materiałów, które się nie topią, przykładem może więc być drewno. Cięcie w wyniku topienia i wydmuchiwania sprawia, że materiał się topi, a potem usuwa się go strumieniem gazu obojętnego. Takie cięcie można stosować chociażby w odniesieniu do obróbki stali nierdzewnych. Cięcie przez wypalanie powoduje, że obrabiany materiał poddaje się działaniu strumienia tlenu lub mieszaniny innych gazów. Jest to jedna z najbardziej popularnych metod, a używa się ją zwłaszcza do cięcia materiałów spalających się w wysokich temperaturach. Jeśli zależy nam na delikatnej obróbce kruchych materiałów, takich jak szkło, można postawić na ostatnią metodę, czyli generowanie pęknięć termicznych.

Jakie są etapy cięcia laserem?

Cięcie laserem jest złożonym procesem. Wyróżnić można jego trzy podstawowe etapy. Są to – początek cięcia, cięcie właściwe oraz zakończenie procesu cięcia. Bez względu na materiał, jaki się obrabia, zawsze trzeba pamiętać, że punktem wyjścia jest wydrążenie w nim otworu. Można wykonać go na co najmniej kilka sposobów. Z jednej strony możliwe jest stosowanie mocy i ciśnienia gazu takich jak te wykorzystywane we właściwym procesie cięcia. Jest to jedna z najszybszych metod umożliwiających wywiercenie otworu. Inny sposób to drążenie otworów tak zwaną metodą impulsową. Jednak proces ten jest bardzo czasochłonny, a w efekcie otrzymuje się dużo mniejszy otwór. Trzecim sposobem jest metoda pośrednia. Podczas dalszego cięcia trzeba mieć na uwadze zachowywanie odpowiedniej czystości oraz dopasowywanie ciśnienia gazu do materiału, jaki się obrabia.

Jakie są zalety i wady takiej formy obróbki materiałów?

Każda metoda obróbki materiałów ma zarówno swoje wady, jak i zalety. W przypadku cięcia laserowego, jako mocne strony wymienia się następujące elementy:

 • możliwość precyzyjnego cięcia wąską strefą ciepła
 • eliminacja konieczności dokonywania obróbki wykańczającej
 • imponująca szybkość cięcia różnych materiałów
 • wysoka elastyczność procesu cięcia
 • oszczędność materiału, na którym się pracuje
 • uniwersalność metody

Natomiast, jako słabe strony takiego rozwiązania wskazuje się:

 • wysokie koszty, jakie trzeba ponieść w związku z wykorzystaniem tej metody
 • pojawiają się pewne ograniczenia, co do grubości materiału, na którym się pracuje

Podsumowanie

Cięcie laserem jest jedną z najpopularniejszych metod obróbki metali i innych materiałów. Nie dziwi więc fakt, że tego typu procesy cały czas się rozwijają oraz unowocześniają. Zaawansowane technologie pozwalają szybko i skutecznie ciąć różne surowce, znakować je, spawać, przetapiać, czy też obrabiać w inny sposób. Szerokie zastosowanie laserowego cięcia sprawia, że używa się go w naprawdę wielu branżach.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą cięcia laserowego elbox.pl