Wanny wychwytowe są ważną częścią każdej firmy, w której stosowane są substancje niebezpieczne lub toksyczne. Rozważymy tutaj na przykład przemysł chemiczny lub farmaceutyczny, w którym stosuje się kwasy, zasady i inne chemikalia.

CZYM SĄ TACE I WANNY WYCHWYTOWE?

Wanna wychwytowa, nazywana także tacą ociekową, jest kontenerem, w którym może gromadzić się płynna substancja, na skutek ociekania z nieszczelnego pojemnika znajdującego się w wannie, nad wanną lub na ruszcie kratowym wanny będącym elementem instalacji. Wanna ma za zadanie wychwycić wyciekającą treść z uszkodzonego pojemnika, tak aby nie przedostała się ona do środowiska. Wanna ociekowa stanowi dodatkowe zabezpieczenie w sytuacji, gdy pojemnik z cieczą niebezpieczna byłby uszkodzony. Wanna wychwytowa stosowana jest w fabrykach, warsztatach, laboratoriach i wszędzie gdzie występuje ryzyko związane z nagromadzeniem niebezpiecznych płynów.

UNIKANIE ZANIECZYSZCZEŃ TO PRIORYTET KAŻDEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

Przedsiębiorstwa wdrażając procesy technologiczno-produkcyjne ponoszą odpowiedzialność za jakość swoich wyrobów, bezpieczeństwo konsumentów, pracowników oraz za środowisko naturalne w zakresie swojej działalności i jej wpływu na wymienione wyżej czynniki. Ochrona środowiska jest najwyższym priorytetem i restrykcyjnym wymogiem szczególnie dla przedsiębiorstw, które w swojej działalności posługują się, składują lub generują materiały niebezpieczne. Czy wiesz, że nawet jedna kropla oleju może zanieczyścić do 1000 l wody?

Olej i inne substancje niebezpieczne trafiające bezpośrednio do gleby lub za pośrednictwem kanalizacji do obiegu wody, niszczą środowisko naturalne ze szkodą dla ludzi, zwierząt i roślinności. Dodatkowe zabezpieczenia w postaci wanien wychwytowych znacznie zwiększają bezpieczeństwo obchodzenia się z substancjami toksycznymi. Olej w nieszczelnej beczce ma kolejną barierę do pokonania, zanim dostanie się do środowiska i jest to konkretna bariera. Stosując wanny wychwytowe mamy wpływ na ochronę wód, która jest integralną częścią środowiska.

WIELE ZASTOSOWAŃ WANIEN WYCHYWTOWYCH


Wanny wychwytowe z kratownicą są również niezbędne w garażach, w których często stosuje się olej. Nie tylko zapobiegając zabrudzeniu miejsca pracy, ale także upewniając się, że żadne szkodliwe substancje nie wchodzą do obiegu i nie niszczą środowiska. Wanny wychwytowe są stosowane nie tylko w magazynach lub magazynach, ale także w transporcie, gdy ryzyko wycieków jest bardzo duże. Logicznie rzecz biorąc, firmy z sektora logistycznego często używają tac do zbierania podczas transportu płynów ciężarówką lub innymi środkami transportu.
Ponadto, stosując tacę ociekową, możesz zapobiegać zagrożeniom dla zdrowia pracowników, zapobiegać uszkodzeniom budynku lub sprzętu oraz oszczędzać czas i pieniądze na kosztach czyszczenia.

ISTNIEJĄ WIĘC RÓŻNE POWODY ZAKUPU WANNY WYCHWYTOWEJ:

  • Zapobiegasz kontaktowi substancji niebezpiecznych ze środowiskiem;
  • Zmniejszasz ryzyko utraty zdrowia pracowników pracujących z substancjami niebezpiecznymi;
  • Zapobiegasz uszkodzeniom mienia lub sprzętu;
  • Oszczędzasz czas i pieniądze na pracach porządkowych.