Prasy to maszyny, których zadaniem jest zmiana kształtu i formy materiału poprzez wywieranie nacisku. W trakcie trwania procesu obrabiany przedmiot znajduje się pomiędzy jej elementami roboczymi. Prasy charakteryzują się szerokim spektrum zastosowań podczas procesów produkcyjnych w wielu gałęziach przemysłu– na przykład pomagają przy wykrawaniu, kuciu czy tłoczeniu przedmiotów.

Prasy to maszyny, których zadaniem jest zmiana kształtu i formy materiału poprzez wywieranie nacisku. W trakcie trwania procesu obrabiany przedmiot znajduje się pomiędzy jej elementami roboczymi. Prasy charakteryzują się szerokim spektrum zastosowań podczas procesów produkcyjnych w wielu gałęziach przemysłu– na przykład pomagają przy wykrawaniu, kuciu czy tłoczeniu przedmiotów.

Istnieje wiele klasyfikacji pras przemysłowych. Możemy je podzielić wg funkcji, struktury, konstrukcji (np. prasy śrubowe vs prasy szczelinowe) oraz wykorzystanych elementów sterujących (np. konwencjonalne vs serwo).

Jednakże skupimy się na klasyfikacji pras wg mechanizmów uruchamiających, których zadaniem jest wytwarzanie i wywieranie siły niezbędnej do obróbki materiału. Klasyfikujemy je tak:

Prasy pneumatyczne

Prasa pneumatyczna czerpie swoje pierwotne działanie mechaniczne (takie jak ścinanie, wykrawanie, gięcie, formowanie, tłoczenie, wytłaczanie, montaż lub inne) ze źródła ciśnienia za pomocą sprężonego powietrza. Tego typu prasy są stosowane w zmechanizowanych maszynach do różnych celów i chociaż nie są w stanie zapewnić ekstremalnych ciśnień dostępnych w prasie hydraulicznej, oferują takie zalety jak: szybkości działania i zachowanie czystości podczas procesu obróbki materiału.

Prasy mechaniczne

Spośród wszystkich dostępnych rodzajów pras, prasy mechaniczne mają najprostsze wymagania dotyczące konfiguracji i obsługi technicznej, a także oferują wysoki poziom kontroli, precyzji i dokładności, ponieważ elementy mechaniczne są ustawione na stałą prędkość, długość i czas trwania skoku. Te cechy umożliwiają prasom mechanicznym wytwarzanie stosunkowo tanich, szybkich i powtarzalnych wyników, co jest niezbędne w obróbce przedmiotów na skalę przemysłową.

Prasy mechaniczne wykorzystują różne rodzaje elementów mechanicznych do wywierania nacisku na obrabiane materiały – w tym korby ręczne, połączenia przegubowe, śruby oraz napędy zębatkowe. Prasy te mogą być obsługiwane ręcznie przez operatora maszyny albo elektromechaniczne kiedy moc jest dostarczana przez silnik.

Prasy hydrauliczne

Prasy hydrauliczne wykorzystują mechanizm hydrauliczny składający się z pustego cylindra, tłoka i zespołu napędowego. Jednostka napędowa porusza tłok w cylindrze, co zwiększa wewnętrzne ciśnienie płynu i powoduje ruch cylindra wzdłuż osi tłoka. Taki ruch wytwarza siłę liniową, która następnie rozciąga lub kurczy komponenty prasy, zwiększając lub zmniejszając nacisk wywierany na przedmiot obrabiany.