Ustawa o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29.08.1997 roku Dz. Ust. nr 133 poz. 883 wymaga od Użytkownika portalu udzielenia zgody na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych, prosimy więc o zapoznanie się z treścią tego oświadczenia. 

Wprowadzenie swoich danych do bazy portalu MACHINEO.PL, którego właścicielem jest firma MERKATURA Michał Kowalski, oraz potwierdzenie woli wprowadzenia tych danych do bazy portalu MACHINEO.PL, dokonane poprzez szereg czynności w trakcie rejestracji jak i w trakcie użytkowania serwisu, traktowane jest, jako wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych przez nasza firmę.

Zgodnie z wymogami Ustawy z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883 w celu należytego zabezpieczenia Państwa danych osobowych firma MERKATURA Michał Kowalski wprowadziła wszelkie potrzebne środki, dzięki którym uniemożliwiony jest dostęp osobom niepowołanym do Państwa danych osobowych.

Udostępniane i przetwarzanie powierzonych nam przez Państwa danych występuje tylko i wyłącznie w celu, do jakiego zostały nam przez Państwa przekazane.

  1. Prezentacja tych danych w katalogu firm, będącym częścią portalu MACHINEO.PL
  2. W celu dostarczania Państwu korespondencji reklamowych i informacyjnych, o tematyce powiązanej z tematyką portalu.
  3. W celu dostarczania Państwu korespondencji związanej z zainteresowaniem Państwa produktami.
  4. W celu dostarczania Państwu korespondencji z wybranymi ofertami handlowymi wybranymi dla Państwa spośród zamieszczonych w serwisie.
  5. W celu dostarczenia Państwa korespondencji do zainteresowanych stron tejże wiadomości.

 

Jednocześnie informujemy, iż mają Państwo prawo wglądu do swoich danych oraz ich edytowania, a także inne prawa w zakresie kontroli przetwarzania danych, uzyskiwania informacji o swoich prawach w zakresie ochrony danych osobowych, zadania uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych, usunięcia danych ze zbioru. Administratorzy portalu MACHINEO.PL mają prawo usunąć Państwa dane osobowe w rozumieniu Ustawy bez Państwa zgody. Szczegółowy opis znajduje się w Regulaminie MACHINEO.PL 

MERKATURA Michał Kowalski dokłada wszelkich starań by treści zamieszczone w serwisie zgodne były z Regulaminem tegoż portalu, nie mniej jednak nie ponosi odpowiedzialności za treści i ogłoszeń publikowanych przez użytkowników i odwiedzających.