Sam zakup maszyny budowlanej to jedynie wierzchołek góry opłat, pozwoleń i formalności, z jakimi musi mierzyć się przedsiębiorca, który chce legalnie prowadzić swój biznes. Po zakupie maszyny budowlanej konieczna jest jej rejestracja w UDT, a po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku również należyte prowadzenie dokumentacji oraz pilnowanie terminów obligatoryjnych przeglądów okresowych. Dlaczego rejestracja UDT jest ważna i jakie urządzenia jej podlegają?

Rejestracja UDT – jakie urządzenia należy zarejestrować w Urzędzie Dozoru Technicznego?

Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu dzieli się na: urządzenia ciśnieniowe i bezciśnieniowe, urządzenia transportu bliskiego oraz kotły grzewcze. Spośród urządzeń transportu bliskiego wykorzystywanych w szerokim spektrum w sektorze budowlanym i przemysłowym wyróżnić można m.in.:

  • dźwigi budowlane, towarowe i osobowe,
  • podesty ruchome, chodniki ruchome i schody ruchome,
  • suwnice,
  • żurawie samojezdne, przenośne, stacjonarne, wieżowe i szybkomontujące,
  • dźwignice linotorowe, układnice.

Wszelkie aspekty dotyczące zakresu UTB oraz warunków ich rejestracji UDT uwzględnione są w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 roku w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego pod dozór techniczny.

Rejestracja UDT Kraków – przebiega 4-etapowo

Przed przystąpieniem do eksploatowania urządzenia podlegającego dozorowi technicznego konieczne jest uzyskanie przed podmiot eksploatujący pisemnej zgody na eksploatację wystawianej przez UDT. Aby możliwe było pozytywne zaliczenie wyniku badania przez inspektora UDT, należy przejść przez 4-etapowy proces.

Pierwszym krokiem na drodze do rejestracji UDT w Krakowie jest złożenie wniosku o przeprowadzanie badania/zmianę danych urządzenia podlegającego dozorowi technicznemu/eksploatującego. Wniosek składany jest do krakowskiego oddziału UDT. Należy dołączyć do niego dwa komplety dokumentacji urządzenia w j. Polskim.

Kolejnym krokiem jest weryfikacja wniosku przez właściwy pod względem adresu siedziby firmy oddział UDT. Weryfikacja zwykle przeprowadzana jest dość sprawnie, a po jej pozytywnym zakończeniu urząd UDT wysyła inspektora UDT do firmy w celu przeprowadzenia badania odbiorczego.

Trzecim krokiem na drodze do rejestracji UDT urządzenia jest jego badanie odbiorcze. Inspektor UDT w obecności przedsiębiorcy przeprowadza przegląd UDT, weryfikując stan techniczny urządzenia oraz jego możliwości do zapewnienia bezpiecznej eksploatacji.

Czwartym i ostatnim krokiem jest uzyskanie pozytywnej decyzji, która zezwala na eksploatację urządzenia.

Dlaczego rejestracja UDT jest ważna – sankcje za eksploatację urządzenia bez badania UDT

Kary za użytkowanie urządzeń podlegających dozorowi technicznemu bez dopuszczenia ich do eksploatacji przez UDT przedsiębiorca podlega odpowiedzialności karnej regulowanej przez art. 63 Ustawy o Dozorze Technicznym. Zgodnie z jej brzmieniem przedsiębiorca eksploatujący urządzenie bez zgody UDT podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności.

Potrzebujesz kompleksowej pomocy przy rejestracji UDT? Sprawdź ofertę firmy dźwigowej Urbanek.

rejestracja udt,

rejestracja udt kraków,

dlaczego rejestracja udt jest ważna,

przegląd udt